Výuka

Na těchto stránkách naleznete informace o jednotlivých vyučovacích hodinách, které již proběhly. Kromě tématu, které se probíralo, zde jsou umístěny materiály, které by vám mohly pomoci při učení.

Pokud se dohodneme na písemce, bude zde uvedeno kdy a z čeho budeme psát.

Na každou vyučovací hodinu je třeba nosit sešit a sbírku úloh. Jestliže budeme potřebovat jiné pomůcky, dozvíte se to na hodině a připomenutí naleznete i zde.

Systém známkování ve fyzice

Písemky

 • všechny písemky budou bodované
 • před písemkou vždy budete vědět, za kolik bodů jsou jednotlivé příklady a bodové rozmezí u jednotlivých známek
 • na trojku musíte umět alespoň polovinu
 • všechny písemky mají stejnou váhu (případné výjimky vám oznámím předem)
 • pokud chybíte (v bakalářích je N), je třeba si písemku dopsat
 • termín a téma písemky se dozvíte na hodině, zde na webu a v bakalářích (ve známkách se objeví ?)

Laboratorní práce

 • vypracovaný protokol musí být odevzdán vždy na další hodině laboratorních prací (tj. za 14 dní)
 • neodevzdání protokolu vám může zhoršit známku, naopak dobře a včas vypracovávané protokoly vám mohou pomoci při nerozhodných známkách v pololetí

Aktivita v hodině

 • kdo vypočítá správně příklad dříve než student u tabule, získá jedničku
 • jedničku může získat více studentů
 • student u tabule může získat jedničku, pokud příklad nejen správně vypočítá, ale také postup řešení komentuje

Domácí úkoly

 • dobrovolné k procvičení – velice podobné úlohy se mohou objevit v písemce, jejich vypočítání vám pomůže v přípravě na ně, neodevzdávají se, neznámkují se
 • dobrovolné na jedničku – pokud je vypočítáte a odevzdáte, můžete získat při správném řešení jedničku
 • povinné na známky – musíte je odevzdat, zpět je dostanete opravené a oznámkované, při neodevzdání máte automaticky známku 5
 • elektronické – Drill&Skill – úkoly jsou na internetu (www.drillandskill.com), vždy je zadáno kolik úloh minimálně musíte vypočítat. Systém vám práci oznámkuje. Počítají se vždy ty nejlepší známky. Počet „pokusů“ není omezen, takže záleží na vás, jestli budete počítat tak dlouho, než budete mít samé jedničky a nebo se spokojíte i s jinými známkami.

Prověrky na převody (1. ročník)

 • krátké prověrky na pár minut (cca 5)
 • 5 převodů
 • za každou chybu stupeň dolů (0 chyb=1, 1 chyba=2, 2 chyby=3,…)
 • budeme psát každou hodinu, dokud nejhorší známka nebude trojka (lyceum – dvojka)
 • prověrky se při nepřítomnosti nedopisují

Povinná učebnice

Lepil O. a kolektiv: Sbírka úloh pro střední školy

Dobrovolné učebnice

Lepil O.: Fyzika I pro stření školy

Lepil O.: Fyzika II pro stření školy

Systém známkování v matematice

Písemky

 • všechny písemky budou bodované
 • před písemkou vždy budete vědět, za kolik bodů jsou jednotlivé příklady a bodové rozmezí u jednotlivých známek
 • každé pololetí se píší dvě čtvrtletní práce na celou hodinu s váhou 9
 • menší písemky s váhou 3 budou jen na část hodiny
 • na trojku musíte umět alespoň polovinu
 • pokud chybíte (v bakalářích se objeví N), je třeba písemku dopsat
 • termín a téma písemky se dozvíte na hodině, zde na webu a v bakalářích (ve známkách se objeví ?)

Domácí úkoly

 • dobrovolné k procvičení – velice podobné úlohy se mohou objevit v písemce, jejich vypočítání vám pomůže v přípravě na ně, neodevzdávají se, neznámkují se
 • dobrovolné na jedničku – pokud je vypočítáte a odevzdáte, můžete získat při správném řešení jedničku
 • povinné na známky – musíte je odevzdat, zpět je dostanete opravené a oznámkované, při neodevzdání máte automaticky známku 5

Povinná učebnice (hlavně pro 1. ročník)

Janeček F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ