Třída 3.D – fyzika – 2023/24

17.6.2024 Vnitřní energie, práce, teplo

 • první termodynamický zákon
 • souvislost vnitřní energie, práce a tepla
 • příklad s vařením brambor

10.4.2024 Základní poznatky z molekulové fyziky

 • Brownův pohyb
 • složení látek, chování částic
 • přitažlivé a odpudivé síly u částic – graf

3.4.2024 Jaderné reakce, jaderná elektrárna

 • co exoenergetická a endoenergetická reakce
 • jaderné slučování, jaderné štěpení
 • jak funguje jaderná elektrárna – video

27.3.2024 Radioaktivita

 • výpočty příkladů z prezentace

22.3.2024 Test

 • psali jsme test

20.3.2024 Suplovaná hodina

 • samostatná práce – video

15.3.2024 Radioaktivita

 • rozpadový zákon
 • aktivita
 • rozpadová konstanta

13.3.2024 Radioaktivita

 • záření gama a neutronové záření
 • opravená prezentace ke stažení

8.3.2024 Radioaktivita

 • vazebná energie – slučování a štěpení jader
 • radioaktivita – přírodní a umělá
 • záření alfa a beta
 • další test budeme psát v pátek 22.3. – laser, radioaktivita

6.3.2024 Jaderná fyzika

 • využití laserů a vlastnosti laserového paprsku
 • úvod do jaderné fyziky
 • nukleonové, protonové, neutronové číslo

1.3.2024 Laser

 • činnost laser
 • samostatná práce

28.2.2024 Laser

27.2.2024 Pásová teorie látek

 • video na úvod – jak vznikají energetické pásy
 • co je zakázaný pás
 • jak je to u vodičů, izolantů a polovodičů

19.1.2024 Kvantový přechod

 • shlédli jsme dokument, odpovídali jste na otázky

17.1.2024 Modely atomu

 • dokončení prezentace
 • fotoelektrický jev, objev náboje elektronu
 • modely atomu

12.1.2024 Fotoelektrický jev

 • zkoušení a uzavírání klasifikace
 • fotoelektrický jev
 • z prezentace jsme udělali pouze jeden slide, ale budeme v ní pokračovat, můžete si ji vytisknout na příště

10.1.2024 Comptonův rozptyl

 • comptonův rozptyl
 • vztah mezi vlněním a částicemi – De Broglieho vlnová délka

5.1.2024 Test

 • psali jsme test

3.1.2024 Úvod do fyziky mikrosvěta

 • záření černého tělesa
 • Planckova kvantová hypotéza
 • foton
 • příští hodinu píšeme test

22.12.2023 Fyzika mikrosvěta

 • video – nezkreslená věda

20.12.2023 Relativistické paradoxy

 • šílený závorář
 • video hranice nanosvěta

15.12.2023 Relativistické paradoxy

 • úlohy 3,4 z realisticky.cz
 • relativističtí rytíři, šílený závorář (část)
 • test píšeme hned po Vánocích
 • 5.1. píšeme test – kontrakce délek, dilatace času, STR v praxi, princip kauzality, příklady ze sbírky 216/1,3-9

8.12.2023 Princip kauzality

 • princip kauzality, nemožnost cestování v čase
 • úlohy z STR

6.12.2023 Skládání rychlostí

 • skládání rychlostí v STR
 • Lorentzova transformace (když dostanete vzorec, umět udělat inverzní)

1.12.2023 Ověření STR v praxi

 • příklady, na kterých se ověřilo, že STR funguje
 • miony, GPS, urychlovače, paradox dvojčat

29.11.2023 Kontrakce délek

 • odvození vztahu pro kontrakce délek

24.11.2023 Dilatace času

 • odvození vzorce pro dilataci času
 • jak velký je efekt, pokud hodiny jedou ve vlaku rychlostí 90km/h

22.11.2023 Suplovaná hodina

 • video – relativita

15.11.2023 Relativita současnosti

 • postuláty STR – konstantní rychlost světla, princip relativity
 • relativita současnosti – bliknutí ve vlaku

10.11.2023 Test

 • psali jsme test
 • video o STR

3.11.2023 Úvod do STR

 • prostor a čas v klasické mechanice
 • soumístné a současné události
 • inerciální soustavy

1.11.2023 Optické klamy

 • oko je subjektivní nástroj
 • příští pátek píšeme test – dalekohledy, foťák, oko a jeho vady, vady čoček

25.10.2023 Foťák

 • jak funguje foťák
 • clona, hloubka ostrosti, úhel záběru

20.10.2023 Vady oka

 • vady oka – dalekozrakost, krátkozrakost, vetchozrakost, astigmatismus
 • koukání přes kartičku – mrtvé buňky, žilky sítnice, clona, hloubka ostrosti

18.10.2023 Dalekohledy

 • Kepplerů, Galileův a Newtonův dalekohled

13.10.2023 Oko

 • psali jsme test
 • řekli jsme si něco málo o oku

11.10.2023 Vady čoček

 • různé vady čoček
 • v pátek píšeme test – příklady viz minulá hodina

6.10.2023 Čočky

 • úlohy na čočky – najdete v prezentaci
 • příští pátek píšeme test – načrtnout, jak vzniká obraz, určit vlastnosti, výpočty – zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, optická mohutnost
 • doporučené úlohy z prezentace (je tam více úloh než jsme počítali) a Lepila: 207/101,104

4.10.2023 Čočky

 • zobrazení rozptylkou
 • zobrazovací rovnice, příčné zvětšení
 • znaménková konvence
 • příští hodinu budeme počítat příklady

27.9.2023 Čočky

 • psali jsme test na zrcadla
 • zobrazení spojkou – různé polohy předmětu

22.9.2023 Čočky

 • důležité body
 • důležité paprsky
 • zobrazení spojkou – předmět nejdál od čočky
 • ve středu 27.9. píšeme test

20.9.2023 Zobrazovací rovnice, příčné zvětšení

 • příčné zvětšení, další vztahy
 • úlohy na výpočty
 • ve středu 27.9. píšeme test – načrtnout, jak vzniká obraz, určit vlastnosti, výpočty – zobrazovací rovnice, příčné zvětšení
 • doporučené úlohy z Lepila: 204/83-85

15.9.2023 Zobrazení kulovým zrcadlem

 • důležité paprsky u vypuklého zrcadla
 • využití zrcadel v praxi
 • zobrazovací rovnice a znaménková konvence
 • příčné zvětšení z velikosti obrazu a jak poznat zvětšení a vzpřímený obraz
 • ve středu 27.9. píšeme test

13.9.2023 Zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem

 • zobrazení rovinným zrcadlem
 • konstrukce zrcadla – výhody a nevýhody
 • duté a vypuklé zrcadlo – důležité body
 • důležité paprsky
 • dodělat 2 obrázky u dutého zrcadla

8.9.2023 Zobrazování optickými soustavami

 • rozdíl mezi skutečným a neskutečným obrazem – ukázky s čočkou, se zrcadlem
 • doma se podívejte do zrcadla zkuste prozkoumat vlastnosti obrazu

6.9.2023 Úvod

 • seznámení s klasifikací
 • sešit můžete mít z loňska