Třída 1.G – Výuka rok 2009 – říjen

Třída 1.G – Výuka rok 2009 – říjen

1.10.2009 Práce v elektrickém poli, elektrické napětí (začátek)

 • prověrka na převody
 • zkoušení
 • práce v el. poli, el. napětí
 • v úterý píšeme na převody a zkouším

Známky převody – 1.G

Známky z převodů jednotek z 1.10.

5.10.2009 Nepřítomnost ve škole

 • během pondělí nebo úterý zde naleznete pokyny k samostatné práci, na kterou budete mít celý tento týden, kdy nebudu ve škole
 • opravené převody si můžete vyzvednout v kabinetě fyziky ve Štupartské (jsou na stole)
 • Gábina, Míša K. a Jindra si náhradní písemku na vektory napíší v nejbližším možném termínu další týden
 • pokud ode mne něco potřebujete, pište maily
 • známky z laborek vyvěsím zde, jen co mi bude trochu lépe

6.10.2009 Samostatná práce

 • na tuto samostatnou práci máte čas do přístího úterý
 • prostudujte si text o práci v elektrickém poli, k tomuto textu se zde nejpozději ve středu objeví otázky
 • 13.10. na hodině fyziky odevzdáte papír s odpověďmi na tyto otázky a s 5 vypočítanými příklady ze sbírky úloh
 • vše napište na papír A4
 • zadání nemusíte opisovat, ale každý příklad bude mít zápis, postup řešení, výsledek a odpověď (tak jako jsme počítali příklady společně na hodinách)
 • pokud nějakou úlohu nezvládnete vyřešit až dokonce, napiště alespoň částečný postup
 • případné otázky ohledně řešení příkladů si zapisujte, zodpovím vám je na vyučovací hodině
 • samostatnou práci vám oznámkuji

Zadání samostatné práce

 • z následujícíh příkladů si vyberete celkem 5 úloh
 1. Coulombův zákon str. 113 příklad 14 nebo 15
 2. Elektrická intenzita str. 113 z příkladů 16,17,18 si vyberete dva příklady
 3. Podívejte se na str. 114 na řešený příklad 23a), poté vyřešte příklad 20 nebo 21
 4. Práce v elektrickém poli str. 115 příklad 25

Otázky k samostatné práci

Otázky k textu o práci v elektrickém poli.

Známky z laboratorní práce 1.G

13.10.2009 Práce v elektrickém poli (dokončení)

 • prověrka na převody
 • práce v elektritkém poli
 • ve čtvrtek odevzdáte samostatnou práci, která je zde na webu
 • příští čtvrtek píšeme písemku (vektrorové a skalární veličiny, Coulombův zákon, el. intenzita, práce v elektrickém poli) – písemka bude na teorii, pokud bude nějaký výpočet, tak velice jednoduchý
 • od zítra opět zkouším (vše kromě práce v el. poli)

Známky převody – 1.G (13.10)

Známky z převodů jednotek z 13.10.

14.10.2009 hodina odpadla

 • hodina odpadla
 • nezapomeňte zítra odevzdat samostatnou práci 
 • zítra píšeme na převody

15.10.2009 Potenciální energie v el. poli (úvod)

 • prověrka na převody
 • příklad na výpočet práce
 • potenciální energie v el. poli
 • od dnešního dne zavádím nový systém, se kterým vás podrobně seznámím v úterý
 • nové pravidlo: kdo neodevzdá práci, laboratorní práci nebo cokoliv co měl, dostane práci navíc. Další hodinu odevzdá práci původní i novou
 • kdo dnes neodevzdal samostatnou práci, odevzdá ji v úterý a navíc nejpozději do středy přinese dva příklady navíc (tzn. samostatná práce těchto studentů bude obsahovat všechny příklady 14,15,16,17,18 i 25, vybrat si můžete pouze jestli budete mít příklad 20 nebo 21
 • tyto informace si ve vlastnim zájmu sdělte ve třídě

Známky převody – 1.G (15.10)

Známky z převodů jednotek z 15.10.

15.10.2009 Zápisky z hodiny 1.G

Zápisky z hodiny. Potenciální energie (úvod)

Známky ze samostatné práce 1.G

Známky ze samostatné práce

20.10.2009 Potenciální energie v el. poli (dokončení)

 • rozdání samostatné práce
 • kdo neodevzdal, odevzdá zítra s tím, že vypracuje navíc 2 příklady (tzn. samostatná práce těchto studentů bude obsahovat všechny příklady 14,15,16,17,18 i 25, vybrat si můžete pouze jestli budete mít příklad 20 nebo 21)
 • Míša odevzdá příští týden v úterý
 • potenciální energie a el. potenciál
 • doma si rozmyslete, jak vypadají ekvipotenciální plochy el. pole bodového náboje
 • ve čvrtek píšeme písemku ze všeho, co jsme probrali až do 13.10. (vektrorové a skalární veličiny, sčítání a odčítání vektorů na přímce, Coulombův zákon, el. intenzita, práce v elektrickém poli)
 • zítra zkouším

21.10.2009 Vodič v elektrickém poli

 • hladina nulového potenciálu
 • vodič v elektrickém poli
 • kdo neodevzdal samostatnou práci, vypočítá další příklad ze sbírky str.116 příklad 28
 • zítra píšeme písemku

Známky ze samostatné práce 1.G

Známky ze samostatné práce

30.9. a 21.10.2009 labory – intenzita el. pole

 • příklady 2 a 3 z papíru (dostali jste na posledních laborkách)
 • elektrostatická indukce – vysvětlení pokusu
 • modely elektrického pole, můžete je najít zde
 • pokusy – zvedání papírků z lavice, kmitání kuličky mezi prstem a plechovkou
 • 3 studenti psali písemku na vektory, známky naleznete v aktualizovaném souboru

Známky – vektory – 1.G

Známky z písemky na vektory

22.10. 2009 Písemka

 • písemka na probranou látku
 • studenti, kteří nepsali písemku si ji dopíší v úterý
 • v úterý zkouším
 • během víkendu se zde objeví známky, které vám vychází na čtvrtletí

Známky z písemky 1.G

Písemka 22.10.2009 – Vlastnosti el. náboje, vektorové a skal. veličiny, Coulombův zákon, el. intenzita, práce

Známky v 1. čtvrtletí 1.G

Známky, které dostanou rodiče na schůzkách Stáhnout

27.10.2009 Kontrola písemné práce

 • kontrola písemné práce, oprava chyb
 • byly aktualizovány soubory se známkama z písemky a ze čtvrtletí (kdo dnes psal, nalezne známku v souboru u minulé hodiny)
 • po prázdninách budeme na blízkou dobu domlouvat termín krátké písemky (cca 15 minut) na počítání příkladů

zadání dobrovolného domácího úkolu:

 • vypočítejte jeden příklad
 • jediná možnost odevzdání příkladu je v úterý 3.11.
 • příklad vypracujte na samostatný papír
 • pokud bude příklad správně vypracovaný (bez chyby a se všemi náležitostmi) můžete získat jedničku (nebo i dvojku)  stejné hodnoty jako je písemná práce. Pokud bude příklad s chybami můžete získat jedničku za práci v hodině
 • vypracování musí obsahovat zápis, obrázek, postup řešení, výsledek a odpověď, pokud není postup jasný, můžete ho okomentovat slovně

příklady na výběr:

 1. sbírka úloh str. 115/24
 2. sbírka na webu příklad 93 Intenzita elektrického pole čtyř nábojů s úpravou, že v zadání si škrtnete čtvrtý náboj. (tzn. postup se trochu změní)