Třída 1.E – Výuka rok 2011 – květen

Třída 1.E – Výuka rok 2011 – květen

2.5.2011 Rovnovážná poloha tělesa

 • rovnovážné polohy tělesa
 • na příště nezapomeňte sešit na testy, opět píšeme krátký test, protože na hodině nebyl klid

4.5.2011 Jednoduché stroje

 • princip jednoduchých strojů
 • jednozvratná, dvojzvratná páka, pevná kladka

17.5.2011 Nakloněná rovnice, kinetická energie

 • nakloněná rovina. kinetická energie rotačního pohybu
 • příští pátek píšeme test na tuhé těleso, skládání sil, moment síly, jednoduché stroje

18.5.2011 Mechanika tekutin

 • začali jsme novou kapitolu – Mechanika tekutin
 • vlastnosti kapalin a plynů

25.5.2011 Tlak vyvolaný vnější silou

 • tlak
 • Pascalův zákon

26.5.2011 Tlak vyvolaný tíhovou silou

 • hydrostatická síla a tlak, hydrostatický paradox

27.5.2011 Archimedův zákon

 • psali jsme test na tuhé těleso – známky zde budou s velkou pravděpodobností dnes večer
 • spojené nádoby a jejich využití v praxi, archimedův zákon (úvod)